۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه


و صدای اکویی پیچید
پخش شد. 
نا مفهوم به مانند فریاد زنی بود که
محبوبش را درشبی تاریک گم کرده
و با ناله ای غریب صدایش میزند. بدنبالش میگردد.

قناریا 
قناریا
قناریا
قناریا
قناریا

قناریا 
قناریا
قناریا
قناریا
قناریا

قناریا 
قناریا
قناریا
قناریا
قناریاقناریا 
قناریا
قناریا


قناریا 
قناریا


قناریا
قناریا


قناریا
قناریا


قناریا
قناریاقناریا


( و زمانی گذشت که صدا در فضا هم خورد و محو شد
)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر