۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

Girl you know,  you are lost
Miami Amsterdam Tokyo Tehran, you lost
۱ نظر:

  1. کم پیدایی هوشنگی.
    به قناری و احمدتون سلام برسون.

    پاسخحذف