۱۳۹۴ تیر ۲۱, یکشنبه

حاجیمون میگه
دلت سست شد، بنویس
حاجیمون میگه
بخند. کلمه رو بیان کن
لذت ببر از گفتنش
حاجیمون میگه
بخون، از گذشته ها بخون
که قصه ی امروزمونه
حاجیمون میگه زندگی با خودش درد میاره
درد رو زندگی کن
هر داستانی خوندن داره
پشت هر گریه ای، شادی ای هست
حاجیمون میگه
بایست
قدر این فرصت 
برای زیستن رو بدون

۱ نظر: